Şirket Değerleme ve Birleşme (Şirket Satışı)

Hizmet Hakkında

Şirket Birleşme (Şirket Evliliği) - satın alma ve şirket satışı İşlemleri  

Şirket değerinin bilinmesi; potansiyel alıcılara satış fiyatı bildirmek, şirketten bir ortak ayrılması veya şirkete yeni bir ortak alınması durumlarında son derece önemli ve hassas bir konudur.

Şirket değerini etkileyen en önemli unsurlar olarak; şirketin içinde bulunduğu sektör, şirketin büyüklüğü, karlılığı, cirosu, kullandığı teknoloji, kuruluş yılı, şerefiyesi, geçmiş finansal performansı, bilinirliği ve gelecekte göstereceği performans dikkate alınmaktadır.

Şirket değerlemesi danışmanlık aşamasında şirketin finansal gözden geçirmesi de yapılmaktadır. Şirket değerleme ve finansal gözden geçirme raporu, (şirket satışı) şirketin mevcut durumunu en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Şirket birleşme ve ortaklık oluşturmalarda bu bilgi çok önemlidir.

Şirket Değerleme Metotları

Net Varlık Yöntemi: Bu yöntemde şirket değeri; firma bilançosunun aktif ve pasifinde bulunan varlık ve borçların güncel piyasa değerleri bulunarak hesaplanmaktadır.

Yapılan şirket değerleme çalışmasında aktifte yer alan kasa, banka, alacaklar, stoklar, demirbaşlar, makina ve ekipmanlar, gayrimenkuller, haklar gibi varlıklardan her birinin değerleme tarihine göre bulunan güncel değerleri hesaplanmaktadır. Gerektiğinde gayrimenkul veya makina ekspertizleri yaptırılır. Bilanço pasifinde yer alan finansal ve ticari borçlar ile diğer yükümlülükler de güncel değerleriyle hesaplanarak değerlemeye dahil edilir.

İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi: İndirgenmiş nakit akımı (İNA)ile şirket değeri, şirketin gelecek yıllarda elde edeceği gelirlerin, bugünkü değere indirgenmesi şekliyle hesaplanır.

Bu şirket değeri, şirketlerin gelecekteki gelir ve karları üzerine kurulu olduğundan şirket satın almalarda önemli bir rol oynar. Yatırımcılar, şirketin geleceğine yatırım yaptıklarından, bu değerin hesaplanması ve yapılan yatırım, ciro ve gelir projeksiyonların anlaşılırlığı ve ikna ediciliği büyük önem taşır.

İNA hesabında, şirket ortakları ve şirket üst yönetimi ile birlikte yapacakları çalışma ile, şirketin gelecek 5 yılda yapılacak yatırımların miktarı, oluşacak ciro ve gelirlerini hesaplar. Bu değer şirketlerin gelecekte elde edeceği gelir potansiyellerini dikkate almaktadır.

Piyasa Çarpanları Yöntemi:Bu yöntem, şirket değerini halka arzlar ve piyasada gerçekleşmiş olan şirket birleşme ve devralma işlemleri ile kıyaslama temeline dayanır. NBB Advisors, bu hesaplamada daha çok CİRO ve FAVÖK (ebitda) çarpanlarını kullanmaktadır. FAVÖK; şirketin faiz, amortisman ve vergi hariç gelirleri toplamını göstermektedir.

Günümüzde şirketlerin karlarını artırması; rekabet koşullarının artması, sektöre yeni girişlerin olması gibi nedenlerle oldukça zorlaşmıştır. Ancak bir kısım şirket politikalarını değiştirerek ve bazı yeni uygulamaları devreye sokarak şirket değerini artırmak mümkündür. 

 Bir şirketin satışı veya büyümek için yeni ortak arayışı önemli bir süreçtir. İşletmeyi analiz etmek ve doğru değerleyebilmek, şirket satışı veya şirket hisse satışı konusunda en uygun yatırımcıları tespit etmek, uzun soluklu pazarlık ve anlaşma sürecini serinkanlılıkla yönetebilmek, yüksek seviyede uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir.

image78

Bölüm Başkanı

Özgül GÖK

image79

Özgül GÖK; Sabra Tekstil AŞ Fabrika İşletme Müdürü, Cemix Yapı Kimyasalları AŞ Genel Müdür, Değişim Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.de Stratejik Yönetim, Yeniden Yapılandırma ve Finans Danışmanı olarak görev yapmıştır.

Uzun yıllardır Yönetim Danışmanı olarak Türkiye, Almanya ve Amerika’da birçok kuruma Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Finans ve Yatırım konularında hizmet veren GÖK halen Consulting House Hamburg ve Boston Consulting NewYork ile çalışmaya devam etmektedir.

Öne Çıkanlar

Abone Ol