Başkanın Mesajı

image22

Değerli İş Dünyası İnsanları;


Her 18 saniyede yeni bir bilgi üreten bir dünyada, uluslararası rekabetin her geçen gün giderek sertleştiğine tanıklık etmekteyiz. İş hayatında var olabilmek için değişim hızına ayak uydurabilmek gerekiyor. Değişim hızına ayak uydurabilmenin bu kadar zor ve gereklilik olduğu bir zaman da yaşıyoruz.


Böyle bir zamanda iş dünyası insanları olarak yönetim danışmanlarına çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Üretilecek değerlerin finansal  ve etkin iş sonuçlarına dönüşmesi gerekmektedir. Etkin sonuçlar için farklı disiplinlerden oluşan, makro bilgi ve deneyime sahip yönetim danışmanları ile kurumsal risk ve fırsatların analiz edilebilmesi ciddi önem arz etmektedir.


Bireysel olarak yönetim danışmanlığı hizmeti veren yönetim danışmanlarının yapmış oldukları mevcut durum analizleri ile şirketler için oluşturdukları yol haritaları maalesef etkin olamamaktadır. Bu riskin ortadan kaldırılabilmesi için dünyayı, uzmanı olunan sektörel gelişmeleri okuyabilen ve kurumla etkileşimini tanımlayabilen bir modele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç referansı ile kurulan ACONPLUS,  etkin bir mevcut durum analizi ile hazırlanmış yol haritası sunabilmek için farklı disiplinlerden teknik uzman kadroları ile firmaların risk ve fırsatlarını tanımlamaktadır. Adı “AconPlus kâr odaklı yeninden yapılanma” olan bu modelin amacı kurumsal sürdürülebilirlik risklerini ortadan kaldırmaktır.


Kurumlarımızın çınar ömürlü birer işletmeye dönüşebilmesi adına tüm yönetim danışmanlığı süreçlerimizi dijital ortama taşıyan ACONPLUS olarak teknolojinin yıkıcı etkisini çok net izleyebildiğimiz bu dönem içerisinde işveren ve yönetim kadrolarını operasyonların içinden çıkarabilmek, işverenleri stratejik karar alma süreçlerine doğru yönlendirmek gerekmektedir. 

Gücünü etkinliğinden alan bir organizasyon olarak siz değerli iş insanlarıyla ülkemizin değerlerini yukarıya taşımaya devam edeceğiz.


Sinan GÜLTEKİN

Aconplus Kurucu Başkanı