Hakkımızda

Aconplus hizmet çerçevesi

Aconplus Hizmet Çerçevesi

Aconplus, yönetim danışmanlarının kümelenme projesidir. Türkiye'deki nitelikli yönetim danışmanlarını tek çatı altında toplamak ve merkezi denetim çerçevesinde ortak danışmanlık projelerine imza atma amacındadır.

Başarının, ortak aklın ve organizasyonların olduğu felsefesi üzerine kurulmuştur. Ülke kalkınmasında önemli bir yeri olan KOBİ’lerimizin nitelikli yönetim danışmanlığı hizmetini en ekonomik ve etkin bir hizmet olarak alabilmesi amacındadır.

Geleceği bugünden tasarlayabilmek ve hazırlıklı olmak adına güncelliğini kesintisiz sürdürmenin gerekliliğine inanır. Yeni bir bilginin saniyeler bazında üretildiği ve değişim hızının her geçen gün arttığı bir ortamda hizmet sunduğu firmaları için güncel verilerin bilgiye dönüştürülerek üretim ve karar verme süreçlerinde kullanılabilecek hale gelmesini sağlamaktır.

Aconplus avantajları

Aconplus Avantajları

Firmaların risk ve fırsat yönetimini en etkin şekilde yapmasını sağlayarak firmaların kalite ve kâr odaklı bir yapıda kurumsal sürdürülebilirliğini amaçlar. Bu amacı hedef olarak benimseyen Aconplus yönetim danışmanlığı hizmet süreçlerini dijitalleşmenin tüm aşamaları ile hazırlamış olduğu yazılımlar üzerinden sunar ve gerçek zamanlı olarak güncellemektedir.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerinizi Sürdürülebilir Kılabilirsiniz

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerinizi Sürdürülebilir Kılabilirsiniz

Aconplus, ülkemizin içinden geçmekte olduğu zorlu koşulları dikkate alarak ihtiyaca uygun, sorun çözmeye yönelik en uygun yönetim danışmanlığı hizmetleri tasarımlarını sizinle birlikte hazırlar ve sunar.